INLAND POWER YACHT SKIPPER

Certyfikat potwierdza umiejętność samodzielnego kierowania łodzią motorową w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 3 Mm od brzegu. Daje możliwość holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych.
Szkolenie obejmuje także prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy.
Praktyka odbywa się na łodzi motorowej mogącej płynąć w ślizgu.
Dla osób od 14 roku życia. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane.

Patent STERNIK MOTOROWODNY – INLAND POWER YACHT SKIPPER upoważnia do

  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych,
  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej do 3 Mm od brzegu po wodach morskich,
  • holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych za w/w jednostkami pływającymi,
  • prowadzenia skutera wodnego bez ograniczenia mocy.