ICC Sail & Power

Jesteśmy upoważnieni przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.

DSW-WSW.442.123.2020

DSW-WSW.442.121.2020

DSW-WSW.442.122.2020

DSW-WSW.442.124.2020

Zgodnie z art. 37a ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej, osoba, która uzyskała certyfikat żeglarski lub motorowodny za granicą, może uprawiać żeglarstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem (czyli może prowadzić takie jednostki i na takich akwenach, jak przewiduje to posiadany przez daną osobę dokument).

W Sail and Power

istnieje możliwość równoczesnej certyfikacji na patenty państwowe polskie i patenty międzynarodowe (zgodne z ICC rez. 40 Unece). Patenty ISSA to międzynarodowy wyznacznik współczesnego, popularnego, swobodnego i odpowiedzialnego żeglowania turystycznego.

Standardy
szkoleń instruktorskich
ISSA

Home-2-Single-Place-Video-Icon