OFFSHORE POWER YACHT SKIPPER

Jest to certyfikat dla osób doświadczonych w żegludze morskiej, które mają na swoim koncie zarówno żeglugę na wodach pływowych jak i samodzielne prowadzenie jachtów morskich. Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie certyfikatów: Inshore Power Yacht Skipper (lub odpowiadającego programem wydanego przez inną organizację), SRC, pierwsza pomoc, safety training. Posiadacz tego certyfikatu będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia w żegludze rekreacyjnej jachtów motorowych bez ograniczeń.
Szkolenie obejmuje wyłącznie część teoretyczną w formie wykładów i warsztatów-ćwiczeń oraz weryfikację stażu.

OFFSHORE POWER YACHT SKIPPER – MORSKI STERNIK MOTOROWODNY POTWIERDZA POSIADANIE UMIEJĘTNOŚCI

  • samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych po wszystkich wodach bez ograniczeń,