PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

W Polsce aby żeglować na jachtach o długości do 7,5 m, a tych jest najwięcej, nie potrzeba posiadać żadnych dokumentów żeglarskich. Dotyczy to zarówno pływania po jeziorach i rzekach, jak i po morzu! Należy jednak pamiętać, że osoba prowadząca jacht powinna posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, które zdobyć można na szkoleniach i rejsach. Ukończenie szkolenia na Żeglarza Jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń, oraz po wodach morskich wewnętrznych i pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

OSOBA POSIADAJĄCA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO JEST UPRAWNIONA DO

  • do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.