MECHANIK MOTOROWODNY

Wiedza teoretyczna

  • budowa i obsługa silników spalinowych i siłowni jachtów morskich
  • wiadomości o paliwach, olejach i smarach
  • budowa i obsługa urządzeń i instalacji elektrycznych i wodnych
  • ratownictwo wodne i ochrona przed awariami i sytuacjami zagrożenia
  • Umiejętności praktyczne

przygotowanie i obsługa silników i siłowni jachtowych

OSOBA POSIADAJĄCA PATENT MECHANIKA MOTOROWODNEGO JEST UPRAWNIONA DO

  • do pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych