KURS INSTRUKTORA MOTOROWODNEGO

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje legitymację Power Yacht Instructor ISSA GLOBAL w wersji plastikowej w języku angielskim.

Dodatkowo uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora dyscypliny sportu o specjalizacji: Sporty Motorowodne.

Kurs instruktora daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Certyfikaty instruktorskie ISSA to praktycznie jedyne dokumenty kwalifikacyjne tego typu w Polsce. Zapewniają one możliwość pracy jako instruktor zarówno w kraju jak i za granicą.

Wiele szkół, np. w basenie Morza Śródziemnego, poszukuje instruktorów ISSA.

Standardy szkoleń instruktorskich ISSA opracowane są na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń z wielu zakątków świata i są nieustannie aktualizowane. Świat idzie do przodu, a my nie pozostajemy w tyle. To czyni nasze kursy jedynymi, które wszechstronnie przygotowują do pracy jako instruktor na całym świecie.

Kursy instruktorskie
prowadzimy zgodnie ze standardami
ISSA GLOBAL - International Sailing Schools Association

Poza wymogami opisanymi w standardach poszczególnych kursów instruktorskich stosujemy wytyczne dotyczące standardu pomieszczeń klasowych na kursach ISSA

Standardy
szkoleń instruktorskich
ISSA

Home-2-Single-Place-Video-Icon

Szkolenia
instruktorskie
prowadzi nasz partner

OPENSAILING oferuje profesjonalne szkolenia żeglarskie i motorowodne dostosowane do oczekiwań i preferencji uczestników. Indywidualne podejście do klienta i kwalifikacje naszej kadry pozwalają świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Szkolimy według standardów ISSA oraz na patenty państwowe.

Szkolenia
instruktorskie
w standardzie ISSA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (ISSA) to najstarsza międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za standaryzację szkoleń i certyfikację żeglarską w Europie. Filozofia naszych kursów to klarowne i praktyczne szkolenia obejmujące wszystkie poziomy wiedzy żeglarskiej. Szkolenia na poziomach podstawowych są okrojone do niezbędnego minimum. Wymagamy jednak, aby ten podstawowy zakres wiedzy i praktyki został opanowany tak, aby po ukończonym kursie każdy uczestnik mógł samodzielnie prowadzić jachty w bezpieczny sposób. Stawiamy nacisk na odpowiedzialność i zdrowy rozsądek. Bardzo ważny jest odpowiedni poziom wiedzy, ale nieodzowna i kluczowa – odpowiedzialność za siebie i innych.

OPENSAILING

Prowadzimy szkolenia żeglarskie i motorowodne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszej ofercie znajdą Państwo kursy żeglarskie i motorowodne na wszystkie stopnie, szkolenia specjalistyczne i instruktorskie.

Home-2-Single-Place-Video-Icon