YACHT CREW

wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego

Przeznaczony dla tych, którzy dopiero zaczynają żeglować po morzu. Chcą się uczyć i zgłębiać tajniki żeglarstwa żeby w przyszłości samemu móc prowadzić jachty.

Posiadacz certyfikatu Yacht Crew powinien z zaangażowaniem uczestniczyć w pracach na pokładzie i w obsłudze jachtu morskiego. Nabyte umiejętności będzie mógł wykorzystać przy zdobywaniu kolejnych stopni żeglarskich.

Certyfikat YACHT CREW potwierdza posiadanie umiejętności

  • aktywnego uczestniczenia w żegludze jako wykwalifikowany członek załogi.