LICENCJA NA HOLOWANIE NARCIARZA I INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

Licencja na holowanie obiektów pływających pozwala na holowanie narciarza wodnego oraz osób pływających na :

  • desce wakeboardowej,
  • kneeboardowej
  • oraz innych nawodnych obiektów pływających typu: banan, koło itp.

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji uzyskuje osoba, która:

  • ukończyła 18. rok życia;
  • posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
  • zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.