KEELBOAT JUNIOR level 1-3

To patent dla najmłodszych adeptów żeglarstwa. Certyfikat KEELBOAT JUNIOR przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia, które ukończyły szkolenie i opanowały umiejętność samodzielnego żeglowania na kilowych łódkach morskich otwartopokładowych.

Kandydat na patent powinien opanować wiedzę dotyczącą budowy jachtu, meteorologii i aerodynamiki żagli. Zna przepisy prawa drogi oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodzie, przy pomoście oraz na brzegu. W naszym programie szkolenia na KEELBOAT JUNIOR znajdują się również tak ważne aspekty jak podstawowe przepisy regatowe i sygnały startowe, zasady dotyczące Fair Play i zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Posiadacz certyfikatu KEELBOAT JUNIOR

  • umie samodzielnie żeglować bez instruktora
  • zna przepisy prawa drogi oraz przepisy regatowe
  • odpowiednio się ubiera i nosi kapok
  • potrafi otaklować, zarefować i zwodować łódkę
  • zna podstawowe węzły żeglarskie
  • potrafi wykonywać zwroty oraz kontrolować prędkość jachtu
  • samodzielnie przygotowuje jacht do holowania