INSHORE POWER YACHT SKIPPER

Inshore Power Yacht Skipper to szkolenie dla osób, którym żegluga śródlądowa i przybrzeżna nie wystarcza, dla tych którzy są gotowi poświęcić kilka dni czasu na przyswojenie wiedzy dotyczącej żeglugi na morzu – zarówno w teorii jak i w praktyce. Na wstępie do tego szkolenia są wymagane umiejętności w zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper oraz ukończony 18 rok życia. Po szkoleniu kursant będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia w żegludze rekreacyjnej jachtów motorowych:

  • na śródlądziu bez ograniczeń
  • na morzach zamkniętych bez ograniczeń
  • na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu.

Certyfikat INSHORE POWER YACHT SKIPPER potwierdza posiadanie umiejętności

  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych
  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej na morzach zamkniętych
  • samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej do 20 Mm od brzegu po otwartych morzach i oceanach